ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

2 Ιανουαρίου 2023Έναρξη υποβολής περιλήψεων
2 Ιανουαρίου 2023Έναρξη εγγραφών
31 Μαρτίου 2023Λήξη υποβολής περιλήψεων
17 Μαρτίου 2023Λήξη εγγραφών early bird
31 Μαρτίου 2023Υποβολή πλήρους κειμένου για εργασίες προς βράβευση
3 Μάϊου 2023Έναρξη Συνεδρίου & Εναρκτήρια Τελετή
6 Μαΐου 2023Λήξη Συνεδρίου