ΕΓΓΡΑΦΗ

 

 Εγγραφή μέχρι 17/03/2023 Εγγραφή από 18/03/2023 & on site
ΜΕΛΗ ΕΣΝΕ 70 € 90 €
ΜΗ ΜΕΛΗ ΕΣΝΕ 140 € 160 €
ΦΟΙΤΗΤΕΣ 20 € 40 €

Η εγγραφή περιλαμβάνει:  

  • Συνεδριακό Υλικό (τσάντα, badge, πρόγραμμα, usb stick πρακτικών και πιστοποιητικό παρακολούθησης) 
  • Παρακολούθηση των εργασιών του Συνεδρίου
  • Είσοδο στην έκθεση
  • Διαλείμματα καφέ
  • Εναρκτήρια Τελετή και Δεξίωση Υποδοχής

*Για Φοιτητές είναι απαραίτητη η επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας ή εγγράφου πιστοποίησης σπουδών.